Imprint

Website Informatie

Contact

Haus AlpenHahn
Fam de Haan
Bieracker 357
6473 Wenns
Oostenrijk

Telefon: +43 6509977330
E-Mail: info@hausalpenhahn.at

Beeldrechten

Archiv Haus AlpenHahn
TVB Pitztal
YouTube
Pitztaler Gletscher
RTL4 Snowmagazine

Website realisatie: reclamebureau Praxmarer

Het Tiroolse reclamebureau Praxmarer in Mils bij Imst is een pionier op het gebied van hotel- en bedrijfsconceptie, corporate identity, website realisatie, web marketing, print media en fotografie.

Website: www.praxmarer.net

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van alle pagina's werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De dienstverlener staat niet in voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen. In geval van schending van het recht is aansprakelijkheid pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete schending van het recht bekend wordt. De door een overtreding getroffen inhoud wordt onmiddellijk na het bekend worden verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk. 

Copyright

De gehele inhoud van de bestaande pagina's valt onder het auteursrecht. Elk gebruik van de inhoud of delen daarvan is niet toegestaan, maar vereist de toestemming van de dienstverlener. Dit geldt ook voor de auteursrechten van derden. Bij overtredingen behoudt de dienstverlener zich het recht voor om aangifte te doen. Indien ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch inbreuk op het auteursrecht plaatsvindt, verzoeken wij om kennisgeving. Als de inbreuk gegrond wordt bevonden, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. 

Informatie over online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14. lid 1 ODR-verordening
De Europese Commissie biedt de mogelijkheid van online geschillenbeslechting op een door haar beheerd platform (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform kan dienen als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- of dienstenovereenkomsten. Dit platform is toegankelijk via de externe link ec.europa.eu/consumers/odr.

Sociale media

Bij het gebruik van social media platforms maakt de inhoud deel uit van de door deze bedrijven beschikbaar gestelde aanbiedingen. Informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van socialemediaplatforms zoals Facebook, YouTube en Twitter is te vinden op hun pagina's in de desbetreffende onderdelen van de voorwaarden.

Gerechtelijk

Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact! Mocht enige inhoud of de vormgeving van afzonderlijke pagina's of delen van deze website inbreuk maken op rechten van derden of wettelijke bepalingen of anderszins problemen veroorzaken op grond van het mededingingsrecht in welke vorm dan ook, dan verzoeken wij u onder verwijzing naar § 8 (4) van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) ons een redelijk, voldoende verklarend en snel bericht te sturen zonder kostennota. Wij garanderen dat de terecht gewraakte passages of delen van deze webpagina's binnen een redelijke termijn worden verwijderd of volledig aan de wettelijke eisen worden aangepast zonder dat de tussenkomst van een advocaat nodig is. Het inschakelen van een advocaat om op kosten van de dienstverlener een aanmaning te doen uitgaan, komt niet overeen met de werkelijke of veronderstelde bedoeling van de dienstverlener en zou derhalve een schending van de UWG vormen wegens het nastreven van vreemde doelstellingen als overheersend motief voor het instellen van de procedure, in het bijzonder een streven naar kosten als feitelijke drijfveer, alsmede een schending van de plicht tot minimalisering van de schade.